Thông tin chi tiết:
VŨ TRỌNG LÂM
Bí thư VŨ TRỌNG LÂM
Ngày tháng năm sinh 25/02/1971
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sĩ
Email vutronglamndc@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Nôi dung

Nôi dung

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều