Thông tin chi tiết:
ĐẶNG THỊ THỦY
Họ và tên ĐẶNG THỊ THỦY
Ngày tháng năm sinh 01/01/1977
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Trình độ Thạc sĩ
Email dangthithuysd@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều