Ban lãnh đạo
 • LÊ THỊ VÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   0987645678
  • Email:
   ngdinht@gov.edu.vn
 • PHẠM THỊ HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN
  • Điện thoại:
   0897678652
  • Email:
   nguyena@tentinh.gov.vn