Ban lãnh đạo
 • ĐỖ THÀNH CHUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Lí -Hóa-Sinh-Cn
  • Email:
   Chungdt.tb@gmail.com