Thông tin chi tiết:
BÙI THỊ NGA
TỔ TRƯỞNG BÙI THỊ NGA
Ngày tháng năm sinh 01/01/1967
Giới tính Nữ
Trình độ Cử nhân
Email buivietnga1967@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều